Regler for udmelding af foreningen KLG Fitness

Reglerne for udmelding frem gå af regelsættet "Regler for medlemmer i KLG Fitness" - §13, der er gengivet her:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit medlemsskab til kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelsen kan dog tidligst være gældende fra udløbet af medlemsskabets bindingsperiode.

Opsigelsen kan ske ved personlig henvendelse i centeret, hvor der underskrives med navn og dato. Det er også muligt at opsige pr. mail til
info@klg-Fitness.dk eller via Kontakt på hjemmesiden (KLG-Fitness.dk). Husk altid at oplyse navn, adresse og cpr.nummer. 

Du har adgang til fitness-centret til udløb af din sidste betaling. Nøglebrikken skal afleveres i åbningstiden til den vagthavende instruktør.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bemærk, at der automatisk sker fornyelse af medlemsskabet, hvis der ikke er modtaget en opsigelse rettidigt.


 
Klg Fitness | Kollundvej 33 | 7400 Herning | Info@klg-fitness.dk